Vi kan tilbyde at stå som rådgiver eller hovedentreprenør på såvel små som store opgaver
Strandrensning af
Klipning af vandplanter under vand
 

 

Strandrensning, havne og sejlrender

Vi udfører bl.a. følgende:

Strandrensning med tangrive

  • Oprensning af tang på stranden og langs med kysten udføres med Long Reach gravemaskine med 22 m rækkevidde monteret med tangrive.
  • Udgravning af sand fra strand og strandrevler til
    kystfodring
  • Oprensning og uddybning af sejlrender og havne
  • Nedramning af stolper og pæle omkring anlægsbroer
  • Udlægning af sten for kystsikring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sø & Mose v/Jan Schiøtt - CVR.nr. 33447019 - Tlf.: 30 48 42 42