Vi kan tilbyde at stå som rådgiver eller hovedentreprenør på såvel små som store opgaver
Strandrensning af
Klipning af vandplanter under vand
 

 

Vi tilbyder oprensning og uddybning af vådområder

Vådområder er smukke, gode for miljøet og forøger en ejendoms værdi. Med tiden kan behovet for at få oprenset eller uddybet vådområdet blive aktuelt, hvis der er for store mængder slam, sand eller blade i bunden af vådområdet, hvilket også vil kunne fremme tilgroning i området med pilebuske, tagrør og øvrige vandplanter.

Vi har mange års erfaring med at oprense og uddybe søer, moser, mergelgrave m.m. Vi har naturligvis også det rigtige udstyr til at udføre opgaverne med, og vi er til stede med entreprenørudstyr i alle landsdele.

Herunder kan du se et udvalg af de opgaver, vi udfører i forbindelse med oprensning af vådområder:

 • Søer, moser, vandhuller, tørvemoser, slambassiner, voldgrave, kanaler, regnvands bassiner, sejlrender, havne, put and take søer, sandfang, udløb, gadekær, mølledamme, parksøer, branddamme, mergelgrave.
 • Bortgravning af øer i eksisterende vådområder,
  tilpasning af kronekant.
 • Etablering af spuns eller stensætning.
 • Udvidelse af eksisterende vådområder.
 • Udtagning og analyse af slamprøver.
 • Planering/spredning af oprenset materiale på
  matriklen eller bortkørsel og afsætning af materialer.
 • Rydning af bevoksning og opgravning af træstød.
 • Klipning af siv, tagrør og åkander.

Du er altid velkommen til at kontakte SØ & MOSE for et uforpligtende tilbud på oprensning af vådområder på tlf.: 30 48 42 42 eller jan@soe-mose.dk

 


Hvis man har planer om at oprense et eksisterende vådområde, er der en del spørgsmål, som vil være relevante at søge svar på, inden opgaven
påbegyndes.

Læs relevante spørgsmål her


Etablering af spuns eller stensætning

Klipning af vandplanter under vand

Klipning af vandplanter under vand f.eks. tagrør, siv, åkander, udføres med flydende materiel monteret med klippeudstyr for rydning af vandplanter i søer, moser, bassiner m.v.  

Bortgravning af øer i eksisterende vådområder

Udvidelse af eksisterende vådområder

 


 

 

 Sø & Mose v/Jan Schiøtt - CVR.nr. 33447019 - Tlf.: 30 48 42 42